استخر و سونای آب های طلایی

نمونه کارها Description

استخر و سونای آب های طلایی واقع در اندیشه فاز ۳

با مدیریت آقای دکتر جوادی

جزئیات پروژه شامل:

۱_ نرم افزار اتوماسیون پیشرفته ویژه استخر

۲_ چهار عدد گیت میله ای در دو بخش مجزا به صورت همزمان

۳_ سیستم کمد دهی هوشمند

۴_ سیستم خرید از کافی شاپ به صورت پس پرداخت

نمونه کارها Details