باشگاه آرشان

نمونه کارها Description

باشگاه آرشان

در محله بلوار فردوس

جزئیات پروژه شامل:

۱_ نرم افزار اتوماسیون پیشرفته با دستگاه اثر انگشت و گیت کنترل تردد

۲_ کمد های رختکن با قفل آنلاین

۳_ سیستم کمد دهی هوشمند

۴_ سیستم رختکن هوشمند با دستگاه اثر انگشت