باشگاه الماس شرق

نمونه کارها Description

باشگاه پرورش اندام الماس شرق

در محله پیروزی

جزئیات پروژه شامل:

۱_ نرم افزار اتوماسیون پیشرفته با دستگاه اثر انگشت

۲_ کمد های رختکن با قفل آنلاین

۳_ سیستم کمد دهی هوشمند

۴_ سیستم رختکن هوشمند با دستگاه اثر انگشت