باشگاه بانوان WOMANZ

نمونه کارها Description

باشگاه ویژه بانوان WOMANZ واقع در آجودانیه

با مدیریت آقای امینیان

جزئیات پروژه شامل:

۱_ نرم افزار اتوماسیون پیشرفته با دستگاه کارتخوان

۲_ کمد های رختکن با قفل آنلاین

۳_ سیستم کمد دهی هوشمند

۴_ سیستم رختکن هوشمند با دستگاه کارتخوان