باشگاه روئین تنان بابل

نمونه کارها Description

باشگاه ورزشی روئین تنان

در شهر بابل

جزئیات پروژه شامل:

1 نرم افزار اتوماسیون پیشرفته با دستگاه اثرانگشت و کارتخوان

2 رختکن با کمد آنلاین

3 سیستم کمد دهی هوشمند

4 سیستم رختکن هوشمند با دستگاه دستگاه اثرانگشت کارتخوان