باشگاه مکس (آریانو۳)

نمونه کارها Description

باشگاه مکس (آریانو۳) واقع در محدوده پیروزی

با مدیریت استاد حمید باطنی ریاست کمیته بادی کلاسیک شمال شرق

جزئیات پروژه شامل:

۱_ نرم افزار اتوماسیون پیشرفته باشگاهی به وسیله دستگاه تشخیص اثر انگشت محصول کره جنوبی

۲_ قفلهای آنلاین رختکن

۳_ سیستم کمد دهی هوشمند

۴_ سیستم رختکن هوشمند با دستگاه تشخیص اثر انگشت محصول کره جنوبی

نمونه کارها Details