باشگاه ورزشی آرون

نمونه کارها Description

باشگاه ورزشی ارون

در محله یوسف آباد

جزئیات پروژه شامل:

1 نرم افزار اتوماسیون پیشرفته با دستگاه تشخیص چهره اثر انگشت و کارت

2 رختکن با کمد آفلاین