باشگاه ورزشی ارم پلاس همدان

نمونه کارها Description

مجموعه ورزشی ارم پلاس

بامدیریت جناب آقای خوش مهر

در شهر همدان

جزئیات پروژه شامل:

1 نرم افزار اتوماسیون پیشرفته با دستگاه اثر انگشت و کارت

2 رختکن با کمد آنلاین

3 سیستم کمد دهی هوشمند

4 سیستم رختکن هوشمند با دستگاه اثرانگشت و کارت