باشگاه ورزشی انرژی گرمسار

نمونه کارها Description

مجموعه ورزشی انرژی

در شهر گرمسار

جزئیات پروژه شامل:

1 نرم افزار اتوماسیون پیشرفته با دستگاه اثر انگشت و کارت

2 قفل آفلاین استخری

3 گیت کنترل تردد