باشگاه ورزشی اکو

نمونه کارها Description

باشگاه (اکو) واقع در محدوده میرداماد

با مدیریت جناب آقای محمد فلاح

جزئیات پروژه شامل:

۱_ سیستم نرم افزار پیشرفته ثبت نام و کنترل شهریه با دستگاه تشخیص اثر انگشت محصول کره جنوبی

۲_ سیستم کمد دهی هوشمند

۳_ سیستم رختکن هوشمند با دستگاه تشخیص اثر انگشت محصول کره جنوبی

۴- قفلهای آنلاین رختکن