باشگاه ورزشی تیتان

نمونه کارها Description

باشگاه ورزشی تیتان واقع در شهرک فجر

با مدیریت جناب آقای بهروزیان

جزئیات پروژه شامل:

۱_ گیت کنترل تردد ترکیه ای با دستگاه تشخیص اثر انگشت محصول کره جنوبی

۲_ سیستم نرم افزار پیشرفته ثبت نام و کنترل شهریه

نمونه کارها Details