باشگاه ورزشی طامه

نمونه کارها Description

مجموعه ورزشی طامه

در شهر البرز

جزئیات پروژه شامل:

1 نرم افزار اتوماسیون پیشرفته با دستگاه اثرانگشت و کارت

2 رختکن با کمد آفلاین

3 گیت کنترل تردد با دستگاه اثرانگشت و کارت