باشگاه ورزشی فرهاد عزیزی

نمونه کارها Description

مجموعه ورزشی فرهاد عزیزی

با مدیریت جناب آقای فرهاد عزیزی

در برج ارغوان اندیشه

جزئیات پروژه شامل:

1 نرم افزار اتوماسیون پیشرفته با دستگاه اثر انگشت و کارت

2 سیستم کمد دهی هوشمند

3 سیستم رختکن هوشمند با دستگاه اثرانگشت و کارت

4 گیت کنترل تردد سه میله