باشگاه ورزشی فیزیک پرو

نمونه کارها Description

باشگاه ورزشی فیزیک پرو

بامدیریت جناب آقای مسعود ذات پرور

در محله ونک

جزئیات پروژه شامل:

1 نرم افزار اتوماسیون پیشرفته با دستگاه اثرانگشت و کارت

2 رختکن با کمد آنلاین

3 سیستم کمد دهی هوشمند

4 سیستم رختکن هوشمند با دستگاه اثرانگشت و کارت