باشگاه ورزشی قهرمانان ابوذر

نمونه کارها Description

باشگاه ورزشی قهرمانان ابوذر

در محله ابوذر تهران

با مدیریت جناب آقای محسن سوری

جزئیات پروژه شامل:

1 نرم افزار اتوماسیون پیشرفته با دستگاه اثر انگشت

2 رختکن با کمد آنلاین

3 سیستم کمد دهی هوشمند

4 سیستم رختکن هوشمند با دستگاه اثرانگشت و کارت