باشگاه ورزشی گلدن کلاب کیش

نمونه کارها Description

باشگاه ورزشی گلدن کلاب کیش

در جزیره زیبای کیش

جزئیات پروژه شامل:

1 نرم افزار اتوماسیون پیشرفته با دستگاه اثر انگشت

2 رختکن با کمد آنلاین

3 سیستم کمد دهی هوشمند

4 سیستم رختکن هوشمند با دستگاه اثرانگشت