باشگاه پرورش اندام المپیا اصفهان

نمونه کارها Description

باشگاه پرورش اندام المپیا واقع در شاهین شهر استان اصفهان

با مدیریت آقای حصدپور

جزئیات پروژه شامل:

۱_ نرم افزار اتوماسیون پیشرفته با دستگاه اثر انگشت محصول کره جنوبی

۲_ کمد های رختکن با قفل آنلاین

۳_ سیستم کمد دهی هوشمند

۴_ سیستم رختکن هوشمند با دستگاه اثر انگشت محصول کره جنوبی

نمونه کارها Details