نمونه کارها - باشگاه پرورش اندام باراد
Project Description

باشگاه پرورش اندام باراد

با مدیریت آقای محمودی

جزئیات پروژه شامل:

۱_ نرم افزار اتوماسیون پیشرفته با دستگاه اثر انگشت

۲_ کمد های رختکن با قفل آنلاین

۳_ سیستم کمد دهی هوشمند

۴_ سیستم رختکن هوشمند با دستگاه اثر انگشت