باشگاه پرورش اندام قدس

نمونه کارها Description

باشگاه پرورش اندام قدس واقع در میدان خراسان

با مدیریت آقای رجبی

جزئیات پروژه شامل:

۱_ نرم افزار اتوماسیون پیشرفته با دستگاه کارتخوان و گیت سه میله تمام استیل محصول کشور ترکیه

۲_ کمد های رختکن با قفل آنلاین

۳_ سیستم کمد دهی هوشمند

۴_ سیستم رختکن هوشمند با دستگاه کارتخوان