باشگاه پیشتازان سلامتی شعبه ۳

نمونه کارها Description

باشگاه پیشتازان سلامتی شعبه ۳ واقع در بلوار آفریقا چهار راه جهان کودک

با مدیریت استاد مجید مظفری

جزئیات پروژه شامل:

۱_ گیت کنترل تردد ترکیه ای با دستگاه تشخیص اثر انگشت محصول کره جنوبی

۲_ سیستم نرم افزار پیشرفته ثبت نام و کنترل شهریه

۳_ سیستم کمد دهی هوشمند

۴_ سیستم رختکن هوشمند با دستگاه تشخیص اثر انگشت محصول کره جنوبی

نمونه کارها Details