باشگاه کلبه تندرستی

نمونه کارها Description

باشگاه ورزشی کلبه تندرستی

در محله تهرانپارس

جزئیات پروژه شامل:

1 نرم افزار اتوماسیون پیشرفته با دستگاه کارتخوان

2 رختکن با کمد آنلاین

3 سیستم کمد دهی هوشمند

4 سیستم رختکن هوشمند با دستگاه کارتخوان