مجموعه ورزشی الزهرا مجیدیه

نمونه کارها Description

مجموعه ورزشی الزهرا

با مدیریت جناب آقای طالب نعمت پور

در محله مجیدیه

جزئیات پروژه شامل:

1 نرم افزار اتوماسیون پیشرفته با کارتخوان

2 سیستم رختکن با قفل آفلاین مچبندی

3 گیت کنترل تردد