مجموعه ورزشی سالار

نمونه کارها Description

مجموعه ورزشی سالار

در استان البرز

جزئیات پروژه شامل:

1 نرم افزار اتوماسیون پیشرفته با کارتخوان

2 رختکن با کمد آفلاین

5 قفل آفلاین مچبندی