مجموعه ورزشی شاین

نمونه کارها Description

مجموعه ورزشی شاین

در محله نیاوران

جزئیات پروژه شامل:

1 نرم افزار اتوماسیون پیشرفته با کارتخوان

2 رختکن با کمد آفلاین

3 قفل آفلاین مچبندی