مجموعه ورزشی ژوپیروس آمل

نمونه کارها Description

مجموعه ورزشی ژوپیروس

در شهر آمل

جزئیات پروژه شامل:

1 نرم افزار اتوماسیون پیشرفته با دستگاه اثر انگشت و کارت

2 چند رختکن با کمد آنلاین

3 سیستم کمد دهی هوشمند

4 سیستم رختکن هوشمند با دستگاه اثرانگشت و کارت

5 گیت کنترل تردد