مجموعه ورزشی خورشید خمین

نمونه کارها Description

مجموعه ورزشی خورشید

در شهرستان خمین

جزئیات پروژه شامل:

1_کمد های رختکن با قفل آنلاین

2_سیستم چند رختکن

3_سیستم کمد دهی هوشمند

4_سیستم رختکن هوشمند با دستگاه کارتخوان

5_نرم افزار اتوماسیون پیشرفته با دستگاه کارتخوان و گیت کنترل تردد