مجموعه ورزشی قیانوری

نمونه کارها Description

مجموعه ورزشی قیانوری

در محله خانی آبادنو

 

جزئیات پروژه شامل:

1_نرم افزار اتوماسیون پیشرفته با دستگاه اثر انگشت و کارت

2_چند رختکن با کمد آنلاین

3_سیستم کمد دهی هوشمند

4_سیستم رختکن هوشمند با دستگاه اثرانگشت و کارت

5_قفل آفلاین استخری

6_کنترل هوشمند درب استخر بصورت آفلاین